17
Dec
Report Facebook Ads บอกอะไรเราบ้าง ?
Posted by admin | 0 Comments
วิธีตั้งเวลา Post Facebook Fanpage

หลายครั้งที่ลูกค้าถามผมว่า แต่ละคอลัมน์ของ Report Facebook Ads ที่ส่งให้ ทุกๆ สัปดาห์ มีความหมายว่าอย่างไรบ้าง มันคืออะไร และ แสดงถึงอะไรได้บ้าง วันนี้จึงได้เขียนอธิบายตัวแปลสำคัญๆ ดังนี้

1. Date Range คือ ช่วงวันที่ ที่เราหยิบ Report Facebook Ads ขึ้นมาดู แสดง Report Facebook Ads ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยทุกๆ ครั้งที่ส่ง Report ให้ลูกค้าจะเป็นลักษณะของ Advertising Performance และ แสดงผลเป็นแบบรายวัน เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันอย่างชัดเจน

2. Impressions ในที่นี้หมายถึงการแสดงผลของ Ads โฆษณาทั้งหมด / รายวัน นับจำนวนการแสดงผลซ้ำที่คนเดิมซึ่งจะแตกต่างจาก Reach โดยจะเป็นจำนวนการแสดงผลแบบไม่ซ้ำนั่นเอง

3. Clicks คือ จำนวนการคลิก Facebook Ads เข้ามายัง Fanpage / Website ที่ได้ทำการโฆษณาไว้ ทั้งแบบรายวัน และ แบบจำนวนการคลิกทั้ง Campaign

4. Actions คือ กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจากที่ Viewer เห็น Facebook Ads แล้วเข้ามาที่เพจ ภายใน 24 ชม. หรือ 28 วันนับจากวันที่คลิก Facebook Ads

5. CTR (Click-Through Rate) เป็นตัวบ่งชี้ว่า Facebook Ads ที่แสดงผลอยู่นั้นดูน่าสนใจหรือไม่ โดย CTR คิดจาก Click/Impression x 100 โดยจะแบ่งเป็น 2 Case ดังนี้ CTR สูง (สูงกว่า หรือ เท่ากับ 0.1%) หรือ สัดส่วนของการคลิกมีปริมาณมาก เมื่อเทียบกับการแสดงผล / Impression แสดงว่า Banner หรือ รูปแบบของ Facebook Ads ที่แสดงผลอยู่นั้นดูหน้าสนใจ CTR ต่ำ (ต่ำกว่า หรือ เท่ากับ 0.01%) หรือ สัดส่วนของการคลิกมีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับการแสดงผล / Impression แสดงว่า Banner หรือ รูปแบบของ Facebook Ads ที่แสดงผลอยู่นั้นดูไม่หน้าสนใจ

6. Spent คือ จำนวนเงินที่ใช้จ่ายในการโฆษณาทั้งแบบรายวัน และ แบบทั้ง Campaign

7. CPM ขอข้ามไปนะครับ เพราะ CPC สำคัญกว่า เพราะหมายถึง ราคาเฉลี่ยต่อคลิก เมื่อมีการ Click Facebook Ads ที่เราได้ทำการโฆษณาไว้

8. Social Impression คือ จำนวนการแสดงผลเมื่อมีการแสดงผลไปยังเพื่อนของเพื่อน หรือ เพื่อนของ Fanpage โดย Facebook ให้ความสำคัญกับลักษณะของ Network เป็นอย่างมาก โดยหากมีการแสดงผลแบบ Social แล้วมี Social Click จำนวนมากจะทำให้ ราคาต่อคลิก / CPC มีราคาที่ค่อนข้างถูก

9. แถมให้ครับ ถึงไม่มีอยู่ใน Report แต่เผื่อใครอย่างรู้ ราคา Like หรือ CPL (อันนี้ตั้งเอง อิอิ) = จำนวน Like ทั้งหมด หรือ บางวัน / ค่าใช้จ่าย (Spent) ที่ใช้จ่าย ทั้งหมด หรือ ในแต่ละวัน


Report ที่แสดงอยู่จะเป็นของร้านขาย เครื่องสำอางค์แบรนด์เนม Sploylee Shop
โดยราคา Like & ราคาคลิก จะขึ้นอยู่กับ ชนิดของสินค้า & ความน่าสนใจของ Fanpage

สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท เน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด