รับส่ง Email Marketing / รับทำ EDM

รับส่ง Email Marketing, รับทำ EDM, รับทำ Email Marketing, รับส่ง EDM การตลาดที่ใช้กันทุกยุคทุกสมัย สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ด้วยต้นทุกสุดแสนจะถูก ทางเรารับ จัดทำ และ จัดส่ง Email Marketing / EDM ให้กับลูกค้าภายใน 24 ชม.

เตรียมความพร้อม

เลือก Package > แจ้งการชำระเงิน > แจ้งข้อมูล Email + หัวข้อ + Link ที่ต้องการ

086-181-5662 / 098-858-5549       nextthailand@gmail.com      Line ID: nearlytanwa


Package A

฿2,500ค่าใช้จ่าย / เดือน

 • จำนวน 10,000 Email
 • จัดทำ HTML Email
 • กำหนด Link ในแต่ละส่วนได้
 • กำหนดหัวข้อ ได้ทั้ง TH/EN
 • กำหนด ช่วงเวลาส่งได้
 • ดำเนินงานให้ภายใน 24 Hours
 • จัดทำ Report ทุก 7 วัน

Package B

฿3,700ค่าใช้จ่าย / เดือน

 • จำนวน 20,000 Email
 • จัดทำ HTML Email
 • กำหนด Link ในแต่ละส่วนได้
 • กำหนดหัวข้อ ได้ทั้ง TH/EN
 • กำหนด ช่วงเวลาส่งได้
 • ดำเนินงานให้ภายใน 24 Hours
 • จัดทำ Report ทุก 7 วัน

Package C

฿6,500ค่าใช้จ่าย / เดือน

 • จำนวน 50,000 Email
 • จัดทำ HTML Email
 • กำหนด Link ในแต่ละส่วนได้
 • กำหนดหัวข้อ ได้ทั้ง TH/EN
 • กำหนด ช่วงเวลาส่งได้
 • ดำเนินงานให้ภายใน 24 Hours
 • จัดทำ Report ทุก 7 วัน

Package D

฿10,000ค่าใช้จ่าย / เดือน

 • จำนวน 100,000 Email
 • จัดทำ HTML Email
 • กำหนด Link ในแต่ละส่วนได้
 • กำหนดหัวข้อ ได้ทั้ง TH/EN
 • กำหนด ช่วงเวลาส่งได้
 • ดำเนินงานให้ภายใน 24 Hours
 • จัดทำ Report ทุก 7 วัน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท เน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด